Wednesday, 14 December 2011

Praktika lõpp

Uskumatu: 10 nädalat on läbi!
Enne lõppu saime veel valmis 3. tunni programmiga Scratch (tund ise toimus täna). Seekord sai lisatud taas uued tegevused ja iseseisvaks tööks oli väike jõuluanimatsioon. Õpiobjekti disain on valmis, veidi saab seda muidugi veel paremaks teha.
IKT testi analüüsi valmis ei jõudnud. Sellega tuleb edasi toimetada juba praktikaväliselt. Esmased kokkuvõtted (kui kõike ei jõua, sest tegemist on väga mahuka tööga) analüüsist teen praktikakokkuvõttes.
MP 3 e-kursus käib. Ja ise olen nüüd siis tähelepanelik ja hakkan juba täna mõnede kursuslaste südametunnistusele koputama.
Praktika andis korraliku kogemuse ja täpsema pildid haridustehnoloogilistest tegevustest. Ja mis kõige tähtsam: tekkis tunne, et sellega hakkamasaamine polegi ehk ülejõukäiv mulle. Eneseharimine selles vallas on katkematu protsess.See töö nõuab pidevat õppimist, arenemist ja silmad lahti olemist ja see mulle meeldib. Eks oskused tulevadki, kui juba huvi ja tahtmine tegusteda on ning visioongi hakkab tekkima. Ütleme nii: viljakas pinnas sellesvallas edasi areneda on igal juhul loodud.
Aitäh neile, kes mind selles suhtes on aidanud ja tagant tõuganud!

Tuesday, 6 December 2011

10. nädal

Sain kõik andmed spss-i sisestatud ja uurimusküsimused ning hüpoteesid on ka enam-vähem paigas. Kõige enam kulus aega, et välja mõelda, kuidas formuleerida arvutikasutamise kohta saadud informatsioon selliseks, et teda saaks andmetöötluses hästi kasutada. Aga välja mõtlesin! Nüüd hakkan andmeid analüüsima. Ja esitan ka esmaseid saavutusi siin. Üks näide on siin.Pärast mitmepäevast pusimist on andmete analüüsimine ikka veel enam kui pooleli. Probleemiks pole mitte see, et ei teaks, mida tahan teada saada, vaid see, et andmete analüüsimiseks kasutatav programm ei ole mulle ikkagi selge. Mis sest, et olen sellega juba mõnda aega toimetama pidanud. Palju aega ja energiat kulubki sellele, et leida, kuidas mulle huvi pakkuvad aspektid lasta arvutil nähtavaks teha. Sellega tuleb veel pikki tunde tegeleda. Seetõttu venib ka analüüsimine.
Taas pean nentima, et minu probleem on toimetulek tehnikaga. Inimeste ja õppetööga seonduv sujub hoopis paremini.
2.tund programmiga scratch on ka valmis ja tund ka tehtud. Õpilased said taas kenasti hakkama. Planeeritud tööd said tehtud ja kõik said asjaga hakkama. Üllatus: programmeerimine polegi hirmuäratav, hoopis huvitav ja loogiline!

MP3 koolielus 2. e-kursus võtab ka tasapisi hoogu sisse. Esimesed tublid kursuslased on juba toimetamas. Mõned vabad kohad on veel.

Sunday, 4 December 2011

9.nädal

Taas tunne, et asjadega ei saa piisavalt tegeleda ja tegevused venivad (lapsed haiged, muud kodused ülesanded jm segavad asjaolud). Püüan siiski oma töödega edasi toimetada.
MP 3 e-kursus sai läbi ja lõpetas 10 kursuslast 19st. Üks jätkab oma  tegemata töödega järgmisel kursusel. Sel nädalal tegelesingi uue e-kursuse avamisega. Kuna teen seda nüüd iseseisvalt teist korda, siis tean, mida ja kuidas seekord teha, et asjad paremini õnnestuks. Pean tegema mõned juhendid ümber, sest keskkonnad on muutunud ja olen valmis ka osalejaid algusest peale vajadusel utsitama, et ei loobutaks kergekäeliselt. Need on põhilised märksõnad uueks kursuseks.
Testi analüüsimisega olen küll ajast maha jäänud. Järgmise nädala jooksul püüan siiski suurema osa analüüsist ära teha. Kui ei jõua seda valmis, siis jätkan 11.nädalal. Tegemata see igal juhul ei jää. Kokkuvõtteid saab siis õpetajatele esitleda jaanuari algul.
Õpidisainiga tegelesin. Esimene tund oli kolmapäeval ja lapsed said Scratchiga väga hästi hakkama. Aega jäi isegi pisut üle. Sellest saab järeldada, et järgmisse tundi võib tegevusi rohkemgi planeerida. Täna tegelengi 2.tunni töölehe tegemisega. Kui ise selle programmiga tegelema hakkasin, siis jäi mulje, et tegemist on väga keerulise asjaga: ja kahtlesin, kas see 1.-2. kooliastmele sobib. Nüüd näen, et kui kõike selgitada lihtsalt ja liikuda edasi samm-sammult (ja sammud pole väga pikad), siis saavad nooremad õpilased sellega kenasti hakkama. Ja see meeldib neile.
Juhendajast on mulle väga palju abi. Mina olen just see, kes esialgu end haridustehnoloogina tunda ei osanud, aga nüüd koos asju arutades ja ise toimetades tekib järjest enam tunne, et  haridustehnoloogina töötamine pole tulevikus sugugi võimatu. Ilma hea juhendamiseta poleks see võimalik. Eriti meeldib see,et juhendaja ei ütle mulle ette, et tee nii, vaid pigem küsib, mida sa teeksid ja kui mina olen omamõtted välja käinud, siis vajadusel ta lisab või korrigeerib. Aitäh!