Sunday, 27 November 2011

8.nädala lõpp

Sain valmis töölehe 1.tunniks ja ka iseseisva töö ülesanded õpilastele. Praktiliselt katsetas Scratchiga toimetamist mu 9-aastane poeg. Peab ütlema, et sellest, millise naudingu ja mängleva kergusega ta asjaga hakkama sai, sain kindlust juurde: see programm sobib kindlasti ka 2.kooliastmele (ja miks mitte ka 1.kooliastmele). Järgmisel nädalal saab läbi proovida, kuidas tööleht versus videojuhend töötab ja kuidas saavad hakkama programmiga Scratch 5.klassi õpilased.

http://scratchime.weebly.com/tunnid.html

Järgmise nädala jooksul püüan valmis saada analüüsi IKT-testile ja luua uue töölehe Scratchile.
Mp 3 kursuse esmase tagasiside järgi jäädi kursusega rahule. Ise tean, et mõned asjad tuleb juhendites paremaks teha ja sedagi, et järgmisel korral tuleb individuaalset utsitamist ja meelitamist alustada kohe, kui näen, et midagi on tegemata. Kuna esimene iseseisvalt läbiviidud e-kursus siiski sai kenasti lõpuleviidud, siis on julgust ja ka oskusi, et edaspidi seda uuesti ja paremini vedada.

Wednesday, 23 November 2011

8.nädal

Sel nädalal tegelesin weebly keskkonna disainimisega Scrarchi töökeskkonnaks.
http://scratchime.weebly.com/

 Koolis arutasime edasise tegevuse läbi haridustehnoloogi ja IT-spetsialistiga. Plaan on teha järgmisel nädalal esimene tund sel teemal. Lisaks programmiga tutvumisele tehakse esimene töö. Testime ka seda, milline juhend õpilastele lihtsam ja sobivam tundub: videojuhend või paberil olev.
Nädala teises pooles on vaja teha 1.tunni töö juhend paberi. Ka tahan tegelema hakata nüüd IKT testi kogutud andmete analüüsiga.
E-kursus on lõppenud. Polnudki nii hirmus, kui algul kartsin! Rõõmu tegi see, et aktiivsed osalejad tegid töid hoolega ja olid kursusega väga rahul. Ei peljanud nad abi paluda ega olnud raskusi vastastikusel koostööl. Aidati kaasõppureid ja kommenteeriti sõbralikult nii materjale kui ka üksteise töid. Rahul ei saa olla sellega, et pooled alustajatest lõpuni ei jõudnud. Kuigi neid sai julgustada pidevalt ja saata individuaalseid kirju abi pakkumisega. Järgmisel korral olen kohe algusest peale väga hoolas jälgimaks, et need, kellel jääb midagi tegemata, ikka jätkaksid. Olin selles osas ise veel ka kogenematu ja ei osanud kohe utsitama hakata. Proovisin üleüldise toetusega, aga ilmselt oleksin pidanud kohe personaalselt lähenema.

Thursday, 17 November 2011

7.nädal

Kergendustundega võisin täna tõdeda, et IKT testi tulemused said pärast päevade kaupa läbivaatamist tabelisse kantud. Päris suur hulk andmeid, mida analüüsida! Järgmiste nädalatega tahan tulemusi analüüsida: millega said õpilased paremini hakkama, milles on vajakajäämised, mida peaks õpetama. Eriti huvitav, aga kindlasti ka aeganõudvaim, on osa, kus saab selgeks, milleks ja kui palju õpilased vabal ajal arvutit kasutavad.
Kui analüüs on tehtud, tuleb koolis ka tulemusi presenteerida ja vajadusel nõustada õpetajaid, mida ja kuidas õpilaste pädevuste tõstmiseks teha.
Scratchi töölehtede tegemine jätkub. Plaan on ka neid õpetajatele tutvustada ja näidata 1.-2. kooliastmete õpetajatele, kuidas neid kasutada.

Monday, 14 November 2011

5.-6. nädal

Tegelesin testitulemuste sisestamisega Exceli tabelisse. Väga palju aega kulus, aga kõik andmed pole ikka veel sisestatud. Järgmisel nädalal jätkan. Seda on juba näha, et osad klassid, kellega pole ainetunde eriti arvutiklassis läbi viidud, olid testiga hädas.
Tehtud said testid ka nende klassidega ( 4.a ja 6.b), kellega oli veel tegemata.

Toimus 2. Scratchi koolitus. Arutasime kooli õpetajate, haridustehnoloogi ja IT-spetsialistiga, millised peaksid olema weeblysse tehtavad programmeerimisülesanded 2.kooliastmele. Paika sai pandud ka kondikava, milliseid ülesandeid selle programmi kohta teha. Järgmisel nädalal hakkan ülesandeid tegema. Plaan on teha ülesanded Wordis koos piltidega+ sinna juurde ka videojuhendid.

E-kursusel sel nädalal mingeid erilisi raskusi polnud. Näen ainult, et vaatamata kursuslaste julgustamisele ja tagant utsitamisele, on päris palju loobujaid. Ilmselt on inimestel raske end vaatamata paindlikule ajagraafikule tööde tegemisele motiveerida. Samas on aktiivsetel osalejatel palju toredaid mõtteid ja töid.

Praktika puhul on raskeim leida aega, et kõik vajalikud toimingud tehtud saaksid. Püüan ka praktikapäeviku sissekandeid edaspidi õigeaegsemalt teha. Aeg kulub sisulisteks tegevusteks ja aega analüüsimiseks napib. Vajalik see muidugi on.