Tuesday, 4 October 2011

Mis mind ees ootab?


Praktika tegevused ja aruandlus

Praktika blogi
 • Üliõpilane peab praktika vältel blogi, ta võib selleks kasutada olemasolevat blogi, mida on kasutanud ka teistes ainetes või luua uus praktika blogi.
 • Üliõpilane reflekteerib blogis jooksvalt oma tegevuste üle praktika käigus. Sissekandeid tehakse vähemalt korda nädalas ning postitus sisaldab praktika jooksul sooritatud ülesandeid (õppedisaini loomine, nõustamine ning taristu analüüs), nende kirjeldust ja analüüsi ning ka oma praktikategevuste ja oma arengu analüüsi.
 • Praktika alguses kirjutab üliõpilane sissekande, milles defineerib oma praktika eesmärgid ja ootused ning lisab praktikakoha tutvustuse ning koha valiku põhjenduse.
 • Hiljemalt praktika esimese nädala jooksul esitatakse blogis praktika kinnitatud aja- ja tegevuskava.
 • Blogis esitatakse ka praktika aruanne koos loodud õppedisainiga.
Praktikaülesanded:
Õppedisaini loomine
Õppedisaini olemusest saite ülevaate kursusel Õppedisaini alused (IFI7051). Praktika peamine eesmärk on koostöös organisatsiooni haridustehnoloogi või mõne muu kolleegiga õppedisaini loomine ja selle protsessi üle reflekteerimine. Õppedisain praktika kontekstis võib olla e-kursus, kogukond, õpikeskkond, õppematerjalide kollektsioon, õpiobjektid jpt. Kindlasti peab sündima õppedisain koostööna ning nii reflektsioonides, aruandes kui esitlusel peab välja tulema, kuidas koostöö aset leidis. Praktika osana võib toimuda ka õppedisaini rakendamine haridusasutuses. Me ootame, et praktikal loodud õppedisain moodustab osa üliõpilaste magistritööst, seda hindavad ka praktika lõpus magistritööde juhendajad.
Nõustamine
Praktika jooksul peab üliõpilane nõustama kolleege haridustehnoloogilistes küsimustes. Selleks võib olla õpiobjekti loomine, õpikeskkonna kasutamine, õppematerjali disainimine, erinevate vahendite kasutamine, arvutite haldamine jpt. Nõustamise protsessi kirjeldus, analüüs ning enesehinnang tuleb esitada blogis.
Taristu analüüs
Praktikal peaks üliõpilane hindama praktikakoha taristut (infrastruktuuri) ning esitama selle kohta analüüsi oma blogis.
Praktika aruanne
 • Jooksvalt esitatud praktika sissekannetest koostab üliõpilane praktikaaruande, mis sisaldab eneseanalüüsi - üliõpilane valib blogist ja analüüsib enim õnnestunuid ja ebaõnnestunuid tegevused praktika jooksul ning lisab eneseanalüüsi
 • Praktika aruanne sisaldab ka viidet praktilisele tegevusele – õppedisaini loomisele koos reflektsiooni ning eneseanalüüsiga
 • Aruanne esitatakse kui blogi sissekanne praktika lõpus ning mis sisaldab viiteid praktikajuhendaja ning kaasõpilase hinnangutele
Praktika blogis peavad olema kõik ülesanded ning aruanne esitatud hiljemalt 13. jaanuar 2012.

1 comment:

 1. Edu praktikaks, proovin enda kommentaaridega aidata!

  ReplyDelete