Monday, 17 October 2011

2.nädal

Selle nädala märksõna on minu jaoks IKT-alaste oskuste testi loomine. Kuna samasisuline test on ka gümnaasiumile, siis püüdsin koostöös Ingridiga luua sarnase struktuuri, aga loomulikult sihtrühmale sobiva sisuga testi. Mahult sai test lühem ja sisaldab tekstitöötlemisoskusi ja kirjasaatmist. Esialgu tegin ka testiosa esitluse tegemise ja Exceli tabelitöötluse kohta, aga ajapiirangu tõttu jäid need ära. Samas võivad huvitatud õpetajad nende abil ise oma lapsi testida. Töö on ju tehtud! Kuna ma pole sedalaadi asju varem teinud, siis nõudis see minult päris palju aega, mõtlemist ja katsetamist. Aga järgmisel korral saan sedalaadi tegevusega juba ilmselt palju paremini hakkama!


Juhend
I osa
1.     Avage dokument  kool.doc .
2.     Salvestage dokument oma dokumentidesse nimega  gag380.doc .
3.     Määrake lehekülje veeristeks paremalt, vasakult, alt ja ülevalt 2,5 (Normal).
4.     Muutke kogu teksti font Times New Romaniks, suurusega 14 pt.
5.     Määrake reavaheks 1,5.
6.     Joondage esimene  rida keskele ja muutke rasvaseks.
7.     Rakendage ülejäänud tekstile vasakjoondus.
8.     Muutke teksti  Gustav Adolfi Gümnaasiumi 380. aastapäeva sündmused  font tumesiniseks ja tõmmake sellele joon alla.
9.     Moodustage aastapäeva sündmustest  täpploend.
10.                       Otsige internetist kooli asutaja pilt.
11.                       Lisage kooli asutaja pilt teksti alla.
12.                       Lisage pildi alla viide.
13.                       Valige üks joonistusprogramm ja joonistage kooli sünnipäevaks  lillekimp. Salvestage pilt.
14.                       Lisage pilt dokumendile.
15.                       Salvestage dokument.

II osa
1.     Saatke aadressile kristi.rahn@gag.ee  e-kiri. Koopia kirjast saatke aadressile  ingrid.maadvere@gag.ee  .
2.     Kirjutage, mida tavaliselt arvutiga teete. Kui kaua olete päevas arvutis? Mida teete internetis? Milliseid lehekülgi külastate? Mõtle ka kirja vormistamisele (milline on algus, milline lõpp).

Esialgu olid ka allolevad osad.

MS PowerPoint
 1. Avage programm MS PowerPoint.
 2. Salvestage esitlus nimega gag.ppt oma dokumentidesse.
 3. Esimesele slaidile kirjutage Gustav Adolfi Gümnaasium, oma nimi ja käesolev aasta.
 4. Lisage slaid loeteluga. Pealkirjaks Huvialaringid põhikoolile.
 5. Otsige kooli kodulehelt üles põhikoolile mõeldud huvialaringid ning kopeerige esitlusse. Kasutage täpploendit.
 6. Lisage tühi slaid.
 7. Otsige Internetist Gustav Adolfi Gümnaasiumi pilt ning lisage see tühjale slaidile.
 8. Pildi alla kopeerige aadress, kust pildi leidsite. Lingi suurus 9 pt.
 9. Lisage pealkirjaslaid ja kirjutage sinna Tänan!
 10. Tõstke GAG pildiga slaid teiseks.
 11. Salvestage dokument.

MS Excel
 1. Avage dokument  õpilastearvud.doc
 2. Salvestage fail oma dokumentidesse.
 3. Sorteerige klassid  kasvavas järjekorras.
 4. Kirjutage lahtrisse 8A kokku.
 5. Arvutage lahtrisse 8B õpilaste arv.
 6. Lisage tulpdiagramm, mis näitab õpilaste arvu klassiti.
 7. Tulpdiagrammi pealkirjaks pange 2.kooliastme õpilased.
 8. Salvestage dokument.


 Kuna alustasin esmakordselt iseseisvalt e-kursusega "MP3 koolielus", siis palju toimetamist oli ka sellega. Pidin kursuslaste töid üle vaatama, neid julgustama ja abistama. Ja kuna tekkis mitmeid probleeme, siis kohati ka ise lahendusi internetiavarustets ja haridustehnoloogidest sõpradelt otsima. Hea on tõdeda, et probleemid leidsid lahenduse. Eile õhtul uut nädalat toimetades selgus, et õpitav veebikeskkond on oma välimust ja pisut ka sisu muutnud ning brauserite suhtes tujukaks läinud! Jälle mitu tundi otsimist, vaatamist ja muutmist!

Raskeks, aga ka põnevaks teeb see muidugi töö! Uuel nädalal alustan kõigepealt ise Scratchi meeldetuletamisega ja IKT-testide läbiviimisegaGAGi 2.kooliastmes. Ajakava on paigas.

5 comments:

 1. Kristi, mulle meeldiks, kui sa pisut põhjalikumalt analüüsiks, mis probleemid ilmnesid, miks need ilmnesid, kuidas sa nende lahendamisega hakkama said, praegu mainid vaid põgusalt. Eneseanalüüs on praktika raames sama oluline nagu praktilised töödki :)

  Kairit

  ReplyDelete
 2. Püüan seda teha ja tegelikult enda arvates tegin seda.
  Probleemid olid sellised spetsiifilised. Igat üht eraldi kirja panna pole vist mõtet. Üldjoontes võib öelda, et kui kursuslane jääb tehniliselt hätta, siis selleks, et teda juhendada, pean ma ka ise proovima, otsima, katsetama. Taustaoskusi ja -teadmisi mul endal napib veel.
  Aga püüan edaspidi olla analüüsivam ja probleemide kirjeldamisel täpsem.

  ReplyDelete
 3. Mõistan, et tehnilisi probleeme pole võimalik kõiki siia kirja panna ja see polegi oluline. Kommentaar avaski rohkem sinu mõtte, et selleks, et teisi aidata, pean ise asjad läbi proovima. Postituses on see ka olemas, aga ei jõudnud nii hästi minuni :) Aitäh selgituse eest.

  Kairit

  ReplyDelete
 4. Kas see test, mille sa koostasid on mõeldud põhikoolile? Mis klassidele? Kui palju aega andsid testi sooritamiseks?

  Koolitusel on tihti selline olukord, et avad keskkonna ja see on üleöö enda välimust muutnud või vajab mingit lisavidinat. Ega siin miski muu ei aita, kui ikka uuesti läbi proovida. Kahjuks tähendab see sedagi,et ka juhendit tuleb muuta.

  ReplyDelete
 5. Test kestis ühe koolitunni so 45 minutit ja mõeldud oli 2.kooliastmele ehk siis 4.-6.klass.

  ReplyDelete