Tuesday, 4 October 2011

Praktika eesmärgid


Praktika eesmärgid:

Õppedisaini loomine

Luua koostöös haridustehnoloogi, algõpetuse ja matemaatikaõpetajatega programeerimisprogrammi Scratch kohta õppematerjal, mis on mõeldud kasutamiseks 2.kooliastmes.
Algõpetuse õpetajatele koolituse materjalide loomine.
Luua 2.kooliastmele arvutialaste oskuste väljaselgitamiseks testid.

Nõustamine


Nõustada algõpetuse õpetajaid arvutialaselt. Teha neile koolitus, mille käigus nende arvutialaseid oskusi parendada.
Läbi viia portaalis Koolielu e-kursus "MP3 koolielus". Kuna see on mulle uus haridustehnoloogiline kogemus, siis soovin seda enda jaoks analüüsida.

Taristu analüüs


Hinnata GAGi infrastruktuuri ja analüüsida selle seisukorda. Lisaks sellele uurida 2.kooliastme õpilaste arvutialaseid pädevusi. 

Eesmärke on palju, aga olles ise ühelt poolt juba algõpetuse õppetooli arvutialaste tegevustega mitmed aastad seotud olnud, teiselt poolt aga haridustehnoloogilisel arenguteel üsna algul, siis ongi praktikaga seotud mitmed ja erinevad tegevused. Soovin proovida erinevaid ja kooli seisukohalt vajalikke tegevusi ning seeläbi areneda: see ongi ju praktika peaeesmärk. 

1 comment:

 1. Tere Kristi,

  Kas ma saan sinust õigesti aru, et sa plaanid nii luua õppematerjali, kui ka läbi viia e-kursuse? Kas see e-kursus on sul juba olemas ning praktika raames lihtsalt viid selle läbi? Sama lugu on ka algõpetuse õpetajatele läbiviidava koolitusega - midagi ettevalmistama ei pea, lihtsalt viid olemasoleva materjali pealt koolituse läbi?

  Kas sa saaks pisut rohkem lahti kirjutada, milline see loodav õppematerjal olema hakkab, selles mõttes, et kas lihtsalt tekstidokument või midagi juures ka?

  Ja kas ma mäletan õigesti, et sinul ei pidanud praktika raames õppedisain olema osa sinu magistritööst?

  Edukat praktikat,

  Kairit

  ReplyDelete